ESG
ESG
Naši projekti
 • Konsultantske usluge u postupku izgradnje CHP postrojenja na biomasu i unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi i specijalnoj bolnici u Padinskoj Skeli, Srbija
  • Investitor: Vlada Švajcarske konfederacije (Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom - SECO)
  • Korisnik: Grad Beograd
  • Nosilac projekta: AF-Consult Switzerland Ltd
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: decembar 2016.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Konsultantske usluge u razvoju projekata izgradnje elektrana na vetar Čibuk 1 i Čibuk 2 u cilju dobijanja građevinskih dozvola
  • Investitor: Continental Wind Partners, LLC 2711 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808 USA
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: oktobar 2016.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Konsultantske usluge za liniju finansiranja projekata energetske efikasnosti 2007 za UniCredit Banku, Srbija
  • Investitor: KfW, Nemačka
  • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
  • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka;
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: februar 2016.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Tehnička podrška za Intesa Leasing Beograd za unapređenje lizinga EE/OIE projekata
  • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
  • Korisnik: ILB, Beograd
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: januar 2016.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Konsultantske usluge za Erste Bank, Novi Sad, za EE/OIE (ECO) Kreditnu Liniju
  • Investitor: KfW, Nemačka
  • Korisnik: Erste Bank, Srbija
  • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: januar 2016.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Podrška finansijskim institucijama – izgradnja/podizanje kaopaciteta za realizaciju projekata izgradnje malih hidroelektrana i finansiranje projekata u Srbiji i Crnoj Gori
  • Investitor: IFC Advisory Services - Balkans Renewable Energy Program, USA
  • Korisnik: Komercijalne banke u Srbiji i Crnoj Gori
  • Nosilac projekta: Fichtner, Nemačka
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: decembar 2015.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Konsultantske usluge za Čačansku Banku, Srbija, za EE/OIE (ECO) Kreditnu Liniju
  • Investitor: KfW, Nemačka
  • Korisnik: Čačanska Banka, Srbija
  • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: novembar 2015.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Evropski zajednički fond za Zapadani Balkan: Okvir za Energetsku Efikasnost – Dijalog o regulativi
  • Investitor: EBRD, London, United Kingdom
  • Korisnik: Institucije zemalja u regionu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: Economic Consulting Associates, London, UK u konzorcijumu sa KPMG, LDK i IEHP
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: jun 2015.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Energetske revizije projekata za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u cilju ocene kvalifikovanosti za dobijanje kredita od Komercijalne banke, obuka i pružanje konsultantskih usluga nadležnom osoblju banke
  • Investitor: Green for Growth Fund, Luksemburg
  • Korisnik: Komercijalna banka Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: decembar 2014.)
Opis projekta možete naći ovde
 • Studija izvodljivosti unapređenja Sistema daljinskog grejanja u Šapcu, Srbija
  • Investitor: EBRD, London, United Kingdom
  • Korisnik: Opština Šabac i JKP Toplana
  • Nosilac projekta: Fichtner GmbH & Co. KG
  • Vreme završetka: septembar 2014.
Opis projekta možete naći ovde
 • Brza procena troškova direktne štete u RB Kolubara i indirektne štete u EPS-u prouzrokovane poplavama u 2014 i predlog mera za njihovo ublažavanje
  • Investitor: World Bank
  • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike, EPS i RB Kolubara
  • Nosilac projekta: IFC
  • Vreme završetka: jul 2014.
Opis projekta možete naći ovde
 • Tehnička pomoć za Halkbank, Skoplje, Makedonija, na projektu povećanja obima finansiranja projekata energetske efikasnosti
  • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
  • Korisnik: HALKBANK, Macedonia
  • Vreme završetka: septembar 2013.
Opis projekta možete naći ovde
 • Preliminarna selekcija opština za novi SECO (Vlada Švajcarska Konfederacije, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom) Projekat Energetske Efikasnosti u Srbiji
  • Investitor: State Secretariat for Economic Affairs of Switzerland (SECO)
  • Korisnik: SECO
  • Vreme završetka: avgust 2013.
Opis projekta možete naći ovde
 • Podrška Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije u unapređenju regulatornog okvira za obnovljive izvore energije
  • Investitor: IFC, USA
  • Korisnik: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije
  • Vreme završetka: jul 2013.
Opis projekta možete naći ovde
 • Revizija postojeće dokumentacije, istraživanje lokacije, priprema Hidrološke studije, Prethodne studije izvodljivosti sa Generalnim projektom i Studije socijalnih i uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE Moravica (2.4 MW) na reci Moravici
  • Investitor: ENSO Hydro GmbH, Austria
  • Vreme završetka: mart 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Revizija Studije uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje geotermalne elektrane Velika Ciglena, Hrvatska
  • Investitor: MANNVIT kft, Hungary
  • Vreme završetka: mart 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Nakovo – Studija korišćenja geotermalne energije
  • Investitor: NIS GAZPROM NEFT, Srbija
  • Nosilac projekta: EU FIRE kft, Mađarska u konzorcijumu sa MANNVIT kft, Mađarska
  • Vreme završetka: decembar 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji – geotermalna energija i kombinovana postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije
  • Investitor: Evropska komisija, Brisel, Belgija
  • Korisnik: Ministarstvo infrastrukture i energetike, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: EPTISA, Madrid, Španija, u konzorcijumu sa Mannvit, Island i ESG, Srbija
  • Vreme završetka: oktobar 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Direktno finansiranje održivih energetskih projekata Zapadnog Balkana: Jačanje institucionalnih kapaciteta
  • Investitor: EBRD
  • Nosilac projekta: ECA-KPMG-EIHP
  • Vreme završetka: jul 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada Prethodnih studija opravdanosti sa Generalnim projektima za izgradnju MHE Ćelije (2.8 MW) i HE Novi Bečej (12.2 MW) i pružanje konsultantskih usluga u postupku dobijanja energetskih dozvola
  • Investitor: NELO Energy, Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: jul 2012.
Opis projekta možete naći ovde
 • Demonstracioni projekat energetske efikasnosti za komercijalne banke u Srbiji i Makedoniji – Preliminarne energetske revizije u 8 preduzeća i definisanje tipičnih mera energetske efikasnosti u rezidencijalnim sektorima obe zemlje
  • Investitor: Green for Growth Fund, Luksemburg
  • Korisnik: Čačanska banka, Čačak, Srbija i Sparkasse banka, Skoplje, Makedonija
  • Vreme završetka: jun 2011.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada Prethodnih studija opravdanosti sa Generalnim projektima za vetroelektrane Čibuk 1 (171 MW) i Čibuk 2 (129 MW) i pružanje konsultantskih usluga u cilju dobijanja energetskih dozvola
  • Investitor: Continental Wind Partners, LLC 2711 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808 USA
  • Vreme završetka: jun 2011.
Opis projekta možete naći ovde
 • Institucionalni, finansijski i administrativni aspekti izgradnje elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase u Padinskoj Skeli i definisanje uloga i nadležnosti svih učesnika
  • Investitor: Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, Ambasada Švajcarske, Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: decembar 2011.
Opis projekta možete naći ovde
 • Jačanje kapaciteta za promociju i korišćenje solarne energije u Srbiji
  • Investitor: Vlada Kraljevine Španije
  • Korisnik: Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije
  • Nosilac projekta: NIP SA, Madrid, Španija
  • Vreme završetka: decembar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Jačanje kapaciteta srpskog operatora sistema i tržišta (EMS) – Zadatak 7: Pravne mogućnosti za buduću berzu električne energije u Srbiji da poveri obavljanje nekih od svojih funkcija i nadležnosti drugim subjektima
  • Investitor: Evropska komisija, Brisel, Belgija
  • Korisnik: Javno preduzeće Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: Red Electrica, Španija, u konzorcijumu sa Cesi, Italija i Indra, Španija
  • Vreme završetka: decembar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Ispitivanje pogodnosti 4 lokacije za izgradnju MHE i priprema Prethodne studije izvodljivosti sa Generalnim projektom o izgradnji MHE Trnavac na Timoku za potrebe dobijanja energetske dozvole
  • Investitor: NELO Energy, Beograd
  • Vreme završetka: oktobar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Uticaj svetske finansijske krize na energetski sektor u Srbiji
  • Investitor: Svetska banka, USA
  • Vreme završetka: jun 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Podrška projektu unapređenja merenja u EPS-u - revizija tehničkog kapaciteta i uslova u pogledu zaštite životne sredine za realizaciju projekta daljinskog očitavanja brojila
  • Investitor: EBRD
  • Nosilac projekta: MERCADOS, Španija
  • Vreme završetka: april 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Pilot projekat energetske efikasnosti – Preliminarne energetske revizije u 10 industrijskih preduzeća u Srbiji
  • Investitor: USAID Serbia Competitiveness Project
  • Nosilac projekta: Booz Allen Hamilton Inc, McLean, VA, SAD
  • Vreme završetka: februar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Revizija postojeće dokumentacije za izgradnju 5 malih hidroelektrana
  • Investitor: Mera Invest, Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: februar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Globalna pravna procedura izgradnje elektrane na vetar u Srbiji
  • Investitor: Electrawinds Eastern Europe ltd, Belgija
  • Vreme završetka: januar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Priprema Elaborata o izgradnji MHE Stalać za potrebe dobijanja energetske dozvole
  • Investitor: KELAG-Karntner, Austrija
  • Vreme završetka: januar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Prethodna studija izvodljivosti izgradnje kogenerativnog postrojenja na biomasu u Boljevcu
  • Investitor: Bio Energy Point doo, Beograd
  • Vreme završetka: januar 2010.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada pravne procedure izgradnje MHE i revizija postojeće dokumentacije za izgradnju 9 MHE
  • Investitor: Project & Management, Češka
  • Vreme završetka: decembar 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji - Izrada nacrta Zakona o racionalnoj upotrebi energije i Studije tržišta toplotne energije
  • Investitor: GTZ - nemačka agencija za tehničku saradnju, Eschborn, Nemačka
  • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: Integration, Grafenberg, Nemačka u konzorcijumu sa ESG, Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: oktobar 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Analiza 4 moguće lokacije i izrada Elaborata o izgradnji MHE Beli kamen (1.5 MW) i MHE Rogopeč (1.6 MW) za potrebe dobijanja energetskih dozvola
  • Investitor: PLEMEN ad, Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: jul 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada elaborata o izgradnji RHE "Bistrica" (680 MW) i konsultantske usluge u postupku dobijanja energetske dozvole
  • Investitor: Konsalting agencija Morava, Svilajnac, Srbija u ime KELAG, Austrija
  • Vreme završetka: jul 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada Glavnih projekata kompenzacije reaktivne energije na 6 kV i 0.4 kV u TO Banovo Brdo, Cerak, Medaković, Konjarnik i Voždovac
  • Investitor: JKP Beogradske Elektrane, Novi Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: jun 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Nadzor, signalizacija u pogonima i automatska kontrola angažovane snage u realnom vremenu u metalo-prerađivačkoj industriji Petar Drapšin
  • Investitor: Petar Drapšin, Mladenovac, Srbija
  • Vreme završetka: maj 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Mogućnosti i ekonomska opravdanost priključivanja domaćinstava u Makedoniji i Bosni i Hercegovini na distributivnu mrežu prirodnog gasa
  • Investitor: Svetska Banka, Vašington, USA
  • Vreme završetka: januar 2009.
Opis projekta možete naći ovde
 • Studije izvodljivosti za korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji – Deo A: Proračun podsticajnih cena i priprema nacrta podzakonskih akata potrebnih za rad povlašćenih proizvođača električne energije
  • Investitor: Evropska agencija za rekonstrukciju, Brisel, Belgija
  • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: NIP SA, Madrid, Španija u konzorcijumu sa Eptisa i Socoin
  • Vreme završetka: decembar 2008.
Opis projekta možete naći ovde
 • Izrada optimalnog idejnog rešenja i Elaborata o izgradnji gasne TE-TO Novi Beograd i pružanje konsultantskih usluga u postupku dobijanja energetske dozvole
  • Investitor: JKP Beogradske elektrane, Novi Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: decembar 2008.
Opis projekta možete naći ovde
 • Tehnička pomoć JP Elektromreža Srbije u organizacionim i funkcionalnim pripremama za novo tržišno okruženje
  • Investitor: Evropska agencija za rekonstrukciju, Brisel, Belgija
  • Korisnik: JP Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
  • Nosilac projekta: RTE, Pariz, Francuska u konzorcijumu sa BCEOM i Powernext
  • Vreme završetka: septembar 2008.
Opis projekta možete naći ovde
 • Studija opravdanosti korišćenja drvnog otpada u Srbiji za proizvodnju biogoriva
  • Investitor: USAID - Serbia Competitiveness Project
  • Nosilac projekta: Booz Allen Hamilton Inc, Vašington, McLean, VA, SAD
  • Vreme završetka: jun 2008.
Opis projekta možete naći ovde
 • Elaborat o optimalnom načinu kompenzacije reaktivne energije i izrada Glavnog projekta za kompenzaciono postrojenje 6 kV i za kompenzaciona polja na 0.4 kV u TO Novi Beograd
  • Investitor: JKP Beogradske Elektrane, Novi Beograd, Srbija
  • Vreme završetka: april 2008.
Opis projekta možete naći ovde